Albertine Agnesschool contactgegevens

Adresgegevens

Albertine Agnesschool 
Tellemannstraat 13
8915 CC Leeuwarden

Telefoon: 0582136282
Mailadres: t.hager@pcboleeuwarden.nl

naam:
e-mail:
ik heb:
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
kind(eren) op school
Ik ga akkoord met het privacybeleid
verzenden annuleer

Uw aanmelding is met succes verwerkt.


sluiten

nieuwsbrief

 
menu

Ouders in de school

Ouders hebben een bijzondere plek binnen de school. We vinden het belangrijk dat ouders een belangrijke rol spelen in de school. Wederzijds respect vormt de basis van onderling vertrouwen. Niet alleen dat de Medezeggenschapsraad (MR) en Ouderraad (OR) uit en door ouders worden gevormd, maar ook de communicatie met ouders moet goed, helder en open plaatsvinden. Wederzijds vertrouwen tussen school en ouders is tenslotte de basis van succesvol presteren. Ons streven is dat we als school-gezin-kind op één lijn zitten, opdat opvoeding en onderwijs elkaar versterken.

Wij vragen van iedere ouder of hij/zij een bijdrage wil leveren aan de school. Iedere ouder kan aangeven waar zijn/haar talenten liggen, zodat er voor iedere ouder wel een gelegenheid is om bij ons onderwijs betrokken te zijn.

Informatieavonden, ouder- en portfoliogesprekken en oudercafe's vinden op een vastgestelde tijd plaats welke u terug kunt vinden op de jaarkalender. Ouders kunnen altijd bij de eigen leerkracht of directie terecht voor het maken van een afspraak.